Câu bình ắc quy xe tải HCM

Tìm nơi câu bình ắc quy xe tải HCM khẩn cấp mùa dịch Covid

Hạn chế đi lại trong giai đoạn giãn cách xã hội đã khiến nhu cầu tìm nơi câu bình ắc quy xe tải HCM gặp một số trở ngại. Vừa đảm bảo tốt công tác phòng chống  dịch Covid, vừa sở hữu dịch vụ câu ắc quy chất lượng cao trong tình huống khẩn cấp, hiện nay chỉ có những đơn vị chuyên nghiệp như suaotoluudong.com (hotline 0938.724.247) là có thể đáp ứng.

Công ty là nơi chuyên cung cấp mọi dịch vụ liên quan đến sửa chữa, khôi phục, bảo trì ô tô toàn HCM.

Kinh nghiệm lâu năm trong nghề, cùng sự nhạy bén nắm bắt tình hình thực tế đã hạn chế tối đa ảnh hưởng quy trình cung cấp dịch vụ.

Cụ thế, để đáp ứng yêu cầu câu bình ắc quy xe tải HCM khẩn cấp mùa dịch, công ty đã triển khai:

1. Trang bị cơ sở vật chất đáp ứng phòng chống dịch

Những trang thiết bị bảo hộ là điều không thể thiếu khi cung cấp dịch vụ trong giai đoạn này.

Bên cạnh đó, việc nhanh chóng xin giấy thông hành đã giúp công ty rút ngắn thời gian gián đoạn cung cấp dịch vụ.

Công ty quán triệt quy định 5K đến toàn bộ nhân sự:

  • Sử dụng khẩu trang, găng tay… khi tác nghiệp
  • Xịt khử khuẩn khi ra vào công ty, khi tác nghiệp tại khu vực xe tải
  • Giữ khoảng cách an toàn với khách hàng khi tiếp cận
  • Mỗi lần di chuyển phục vụ khách hàng chỉ từ 1 – 2 chuyên viên
  • Công ty tổ chức test nhanh và khai báo y tế đầy đủ
Câu bình ắc quy xe tải HCM

Câu bình ắc quy xe tải nhanh nhất tại HCM trong mùa dịch Covid – hotline 0938.724.247

2. Nỗ lực duy trì chất lượng câu bình ắc quy xe tải HCM

So với thời gian trước, chất lượng câu bình ắc quy xe tải không hề thay đổi.

Chỉ có tốc độ phục vụ là cần sự linh hoạt hơn vì quy định hạn chế đi lại.

Hiện tại, khu vực quận Bình Thạnh là nơi đảm bảo tốc độ phục vụ tận nơi cao nhất.

Các quận lân cận, thời gian tiếp cận câu bình ắc quy xe tải HCM sẽ lâu hơn một chút.

Nhưng so với nhiều nhà cung cấp khác, tốc độ tiếp cận và câu bình xe tải HCM tại suaotoluudong.com vẫn ở mức cao nhất.

3. Mức giá tối ưu cho từng khách hàng

Giá dịch vụ tăng nhẹ tại công ty không những không khiến khách hàng phiền lòng, mà còn nhận được sự cảm kích từ các chủ xe.

Bởi lẽ, với tình hình dịch bệnh hiện tại, việc đi lại khó khăn, dễ bị xử phạt nếu vi phạm

Nhiều nơi cung cấp tăng giá dịch vụ lên 50%, thậm chí gấp đôi.

Trong khi suaotoluudong.com vẫn cố gắng tối ưu chi phí cho khách hàng với mức điều chỉnh rất ít.

Công ty xem đây như sự chia sẻ, tri ân khách hàng cần câu bình ắc quy xe tải HCM

Hotline 0938.724.247 đồng hành cùng khách hàng vượt qua đại dịch Covid – 19.

************************

Bản dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh bằng google dịch

Find a place to fish for an emergency HCM truck battery during the Covid epidemic season

Restricting travel during the period of social distancing has caused a number of obstacles to the need to find a place to fish for a HCM truck battery. While ensuring good prevention of the Covid epidemic and owning high-quality battery fishing services in emergency situations, currently only professional units like suaotoluudong.com (hotline 0938.724.247) can. response.

The company is a place specializing in providing all services related to car repair, restoration and maintenance throughout Ho Chi Minh City.

Long experience in the profession, along with acumen to grasp the actual situation, have minimized the impact on the service provision process.

Specifically, to meet the emergency demand for HCM truck battery during the epidemic season, the company has implemented:

1. Equipping facilities to meet epidemic prevention and control

Protective equipment is indispensable when providing services during this period.

In addition, the quick application of a passport has helped the company shorten the time of service interruption.

The company thoroughly adheres to 5K regulations to all employees:

Use masks, gloves… when working

Disinfectant spray when entering the company, when working in the truck area

Keep a safe distance from customers when approaching

Each move to serve customers only from 1-2 specialists

The company organizes a quick test and completes medical declaration

2. Efforts to maintain the quality of HCM truck battery fishing

Compared to the previous time, the quality of the truck battery has not changed.

Only the speed of service needs more flexibility because of travel restrictions.

Currently, the area of ​​Binh Thanh district is the place to ensure the highest service speed.

Neighboring districts, the time to reach the HCM truck battery will be a little longer.

But compared to many other suppliers, the speed of accessing and fishing HCM truck battery at suaotoluudong.com is still at the highest level.

3. Optimal price for each customer

The slight increase in service prices at the company not only did not bother customers, but also received appreciation from car owners.

Because, with the current epidemic situation, it is difficult to travel, easy to be fined if violated

Many providers increase service prices by 50%, even double.

While suaotoluudong.com still tries to optimize costs for customers with a very low adjustment.

The company considers this as a sharing and gratitude to customers who need to fish for HCM truck batteries

Hotline 0938.724.247 accompanies customers to overcome the Covid-19 pandemic.

Leave a Comment

    Call Now Button